บทเพลง พ่อเหนื่อยพอแล้ว ชิ้นงานเพลงกลุ่มศิลปินนักร้อง นักดนตรีจังหวัดเชียงใหม่

เพลง พ่อเหนื่อยพอแล้ว บทเพลงพิเศษที่ได้มีการเขียนขึ้นมาให้กับคนไทยที่กำลังประสบปัญหากับความโศกเศร้ากันเป็นปริมาณมาก ซึ่งเป็นเพลงที่มีการลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งบทเพลงนี้มีความไพเราะและน่าติดตามกันเลย เมื่อได้มีบทเพลงนี้มีขึ้น ก็ย่อมจะสร้างความสนุกกับผู้ชมได้เช่นกัน โดยเพลงนี้เป็นบทเพลงของ ศิลปินนักร้องนักดนตรีเชียงใหม่  ที่มีการประพันธ์ขึ้นมาให้กับพ่อของแผ่นดิน   ถือได้ว่าเพลง พ่อเหนื่อยพอแล้ว เป็นเพลงที่สร้างความจงรักภักดี โดยบทเพลงนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อที่ลูกมีความต้องการทำความดีเพื่อพ่อ เมื่อพ่อเหนื่อยก็พอแล้ว ต่อไปก็จะตกเป็นหน้าของลูกที่จะมีการดูแล พร้อมกับจะมีการตามร้อยเท้าของพ่อ ในสิ่งที่พ่อทำ…