เพลงใหม่เอี่ยมวันนี้จากซิน Sin (singular) ภายในเพลง Goodbye

ปัจจุบัน ซิน Sin (singular) ได้ปล่อยงานเพลง Goodbye ซึ่งนับได้ว่าเป็นเพลงใหม่วันนี้ปัจจุบันจากเขา โดยที่ ซิน Sin (singular) ได้นำแฟน ๆ มาพบกับเพลงใหม่ล่าสุดจากเขา อย่างเพลง Goodbye ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ทำให้ ซิน Sin (singular)…