ฟังเพลงเพราะ ๆ ได้อย่างสมใจ เพื่อให้เกิดความสุขจากเสียงดนตรี

เพลงใหม่ ๆ ที่มีความไพเราะ ย่อมทำเอาผู้ฟังเพลงเพราะ ๆ ได้สมใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สร้างเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมานั้น ควรที่จะมีการสร้างเนื้อหาสาระของบทเพลงดังกล่าว ที่จะสามารถเป็นเหตุให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตาม และสามารถเป็นเหตุให้ผู้ฟังเลือกบทเพลงของบริษัทนั้น ๆ ได้อย่างเต็มใจ จนเป็นเหตุให้บทเพลงนั้น ๆ กลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่แท้   จะฟังเพลงเพราะ ๆ…