เมื่อกลุ่มคนยังคงให้ความสนใจ ไปพร้อมกับการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์ ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนในวงการเพลงลูกทุ่ง ก็เพราะว่าทุก ๆ การติดตาม นับได้ว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด ที่จะช่วยเป็นเหตุให้วงการเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่ ยังอาจต่อลมหายใจไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง

 

ความไพเราะในรูปแบบที่แตกต่าง พร้อมทั้งเอกลักษณ์เฉพาะทางของบทเพลงลูกทุ่ง ทำให้ผู้คนที่ติดตามรับฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์ ได้ค้นพบสิ่งดี ๆ ที่มาพร้อมกับมรดกของไทย แต่บทบาทของบทเพลงออนไลน์ ถูกค้นพบมาจากความทันสมัย กลายเป็นสิ่งที่อาจกำหนดความสบายให้กับคนไทยได้อย่างมากมาย แม้ว่าวิถีชีวิตของคนเก่าแก่จะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสียเท่าใดนัก โดยที่ยังคงมีการดำเนินชีวิตไปภายในลักษณะหรือแบบดั้งเดิม เช่น การติดตามฟังบทเพลงลูกทุ่งใหม่ ๆ อาจเป็นการติดตามรับฟังบทเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุอย่างเก่าก่อน พร้อมกับถูกถ่ายทอดเจตนารมณ์ต่าง ๆ กลุ่มนี้ ให้กับคนรุ่นหลังจนตกเป็นนิสัย ที่บ่งบอกถึงความชอบที่เหมือน ๆ กัน

 

ยิ่งหากว่าจะให้คนชราหรือคนรุ่นเก่า หันมาติดตามรับฟังบทเพลงลูกทุ่งออนไลน์ใหม่ล่าสุด เขาทั้งหลายก็อาจยังคงไม่อาจทำได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเป็นตัวชี้นำ แต่ถ้าว่าสำหรับลูกหลานแล้ว ถ้าต้องการให้ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ปรับเปลี่ยนและได้รับสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าดีกว่า ก็ควรที่จะเสนอแนะพร้อมกับหยิบยื่นให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้ดำรงชีวิตในรูปแบบที่มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง