บรรเลงบทเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีผ่านท่วงทำนอง

บรรเลงบทเพลงให้มีความไพเราะ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะนักดนตรีส่วนใหญ่ จะสามารถบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง และสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความเป็นจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีสากล เพราะนักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงภายในการบรรเลงเพลงภายในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความไพเราะ และมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือว่าบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้เพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน และทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่หากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีภายในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะสามารถได้บทเพลงที่มีคุณภาพ และเป็นเพลงที่มีความไพเราะเพราะพริ้ง
 
ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง เปรียบเหมือนเป็นการคิดค้นบทเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงบทเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น คอร์ดเพลงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเปรียบเหมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงดนตรี ทำให้มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็ไม่ใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าท่านลองใช้ความคิด และไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ และทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงจำเป็นอย่างมากภายในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละแบบ


Recent Posts